1) HLAVNÍM ÚČELEM A PŘEDMĚTEM ČINNOSTI:

2) POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Posláním společnosti NaMaJa, o.p.s. je přispívat svými aktivitami k efektivnějšímu přístupu k dětem a rozvíjení jejich přirozených schopností. Tím také posilovat jejich psychickou zdatnost a odolnost, rozvíjet jejich sebedůvěru, kreativitu a sebevyjádření, podpořit rozvoj citových vztahů dítěte a schopnost city plně prožívat a přiměřeně je vyjadřovat.