Seminář je veden interaktivní formou s využitím her a metod, při kterých si děti mají možnost vyřešit problémy, které je trápí. Prostřednictvím zážitku dětem předáváme pozitivní životní hodnoty a postoje a v celém průběhu semináře pracujeme s tématy, jako jsou podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi i úzkostí.

Se skupinou pracuje vyškolený odborný lektor. Práce probíhá se skupinou maximálně 25 dětí, kteří poté pracují ve skupinách 5-ti dětí stejné věkové kategorie. Věkové kategorie jsou tři - 6-8 let a 9-11 a 12-15 let. Každá skupina je vedena dvěma vyškolenými odbornými trenéry. V případě výskytu problematické situace v životě dítěte, která není možná řešit během semináře, se poté, po dohodě s rodiči, pracuje s dítětem individuálně.