Součástí vzdělávacího programu Naslouchat dětem je také pomoc školním institucím v informování rodičů o způsobu práce s dětmi. Aby výše zmíněné činnosti měly úspěch, je potřeba informovat rodiče na čem jsou založeny. Tím, že děti začínají nacházet více sebevědomí a jsou vedeni k opravdovému sebevyjádření je nutné, aby našly správnou odezvu a podporu i ve svých domovech.

Dalším cílem je také zodpovědět rodičům veškeré otázky ohledně různých témat, např. jak se zachovat, když dítě přijde s určitým problémem. Současně je také informovat o možnostech poradenství a pomoci v této problematice.