3 zakladatelé – Bohdana Nádas, Ing. Martina Dočkálková, Mgr. Jana Vlková

3 členové správní rady – Ing. Libor Dočkálek, Mgr. Jana Vlková, Mudr. Ivana Grohová

3 členové dozorčí rady – Mgr. Juliana Gardošová, Mudr. Pavla Hrdličková, Taťána Hrabinová

Ředitel - Bohdana Nádas

3 externí lektoři - Simona Weissová, Mgr. Juliana Gardošová, Mgr. Jaroslava Budíková

4 externí pomocní lektoři

Bohdana Nádas

Certifikované kurzy:

 • 2011 – 2012 – mezinárodní akreditovaný intenzívní kurz emočního a sociálního rozvoje v oboru komunikace, lidských vztahů, emoční inteligence, osobnostního rozvoje, Německo, Holandsko
 • Bez Ega, intenzivní terapeutický výcvik – B. Bays, K. Billett, Německo, 2012
 • Uzdravování vědomou komunikací – K. Billett, Německo, Mnichov, 2012
 • The Journey Intensive and Advanced Skills- (B. Bays, Nový Zéland, Auckland - 2011, Praha - 2012)
 • Junior Kids Porgramm, Y. Weeseman, M.van Steenis, UK, London 2012
 • The Journey woman - D.Trassl, A.Schurman, Holandsko 2014
 • Visionary Leadership - Kevin Billet, Slovensko, 2015
 • Conscious Coaching Retreat - Kevin Billet, Holandsko, 2015 (vědomý koučink)
 • Advanced Communication & Presenting Retreat - Kevin Billet, Holandsko, 2015 (Pokročilá komunikace & Prezentování)

Skrýt

Ing. Martina Dočkálková

Dosažené vzdělání:

 • vysokoškolské, Obchodně podnikatelská Fakulta Slezské Univerzity
Obor:
 • Marketing, Management
Certifikované kurzy:
 • 2011 – 2013 – mezinárodní akreditovaný intenzívní kurz emočního a sociálního rozvoje v oboru komunikace, lidských vztahů, emoční inteligence, osobnostního rozvoje, Německo, Holandsko
 • The Journey Intensive and Advanced Skills- S. Weiss, Praha 2011
 • Bez Ega, intenzivní terapeutický výcvik – B. Bays, K. Billett, Německo, 2012
 • Uzdravování vědomou komunikací – K. Billett, Německo, Mnichov, 2012
 • Junior Kids Porgramm, Y. Weeseman, M.van Steenis, UK, London 2012
 • Bez Ega Masterclass, intenzivní terapeutický výcvik – B. Bays, K. Billett, Holandsko, Elspeet 2013
 • 2013 – Systemické koučování 1, výcvik systemického koučování zaměřen na metodiku a praxi při práci s jednotlivcem, skládající se ze 100 hodin (60 hodin výcvikových + 40 hodin supervizních)
 • 2014 – Systemické koučování 2, výcvik systemického koučování zaměřen na práci se skupinou, skládající se ze 60 hodin.

Skrýt

Mgr. Juliana Gardošová – pedagogická oblast

Dosažené vzdělání:

 • vysokoškolské, UP Olomouc
Obor:
 • Učitelství pro předškolní vzdělávání
Současné pracoviště:
 • MŠ Beruška, Frýdek Místek, Nad Lipinou 2318
Funkce:
 • ředitelka
Délka praxe:
 • 39 let
Certifikované kurzy:
 • 1997 Program Začít spolu, Open Society Fund Praha
 • 1998 Lektorské dovednosti, PORYV, OSF, Praha
 • 2001 Ped. Fa UK, Montessori o.p.s, MŠMT ČR, Praha, diplomní vzdělávací kurz v pedagogice Montessori
 • 2001 Kurz k problematice EU: Příprava na implementaci strukturálních a kohezních fondu.
 • 2002 Nadácia Škola dokorán a Step by Step ČR, Donovály, Slovensko; “Trénink pro pokročilé lektory programu Step by Step”
 • 2002 Internationale Step by Step Association, Bukurešť, Rumunsko; “Certifikace v programu Step by Step”
 • 2004 „Respektovat a být respektován“
 • 2005-2006 Průběžné vzdělávání Emoční inteligence – semináře Veva
 • 2011 Mentorink – trénink UK Praha
 • 2012 Typologie MBTI
 • 2012 Komunikace a videotrénink
 • 2013 Intenzivní terapeutický výcvik Cesta pro děti
Zahraniční studijní pobyty a pracovní cesty:
 • 2002 Ukrajina, Kijev, Step by Step
 • 2002 Slovensko, Donovaly, Nadácia škola dokorán
 • 2002 Rumunsko, Bukurešť, ISSA
 • 2004-2005 Anglie, Peterborough, Multiculture centr
 • 2011 Chorvatsko - Korok po korok, ISSA
Další údaje:
 • lektorka programu "Začít spolu" a "Zdravé abecedy"
 • 1998-2004 Lektorská a koordinátorská činnost v oblasti dalšího vzdělávání učitelů v rámci organizace Step by Step ČR
 • 2004-2005 Práce asistentky na Caverstede Early Years rimary schools v Anglii
 • 2005-2012 Soustředění praxe narozvíjení předčtenářské a předmatematické gramotnosti u dětí v MŠ
Publikační činnost: Monografie:
 • GARDOŠOVÁ, J. , DUJKOVÁ, L.. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003, 160 stran. ISBN 80-7178-815-5.
 • GARDOŠOVÁ, J. a kolektiv. Metodická příručka pro přípravné ročníky ZŠ. Vzdělávací metodologie pro podporu romských žáků,. Národní program Phare 2000. Česká republika CZ 00-02-03
 • GARDOŠOVÁ, J. a kolektiv. Sborník integrovaného tématického plánování v MŠ, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín, ISBN – 987-80-87744-00-0
 • TOFLOVÁ, N., GARDOŠOVÁ, J. Sborník aplikace OSV v praxi MŠ, Sborník integrovaného tématického plánování v MŠ, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín, CZ62330403
 • Mgr. Jana Kargerová Ph.D. & Mgr. Juliana Gardošová, Individualizace v práci učitelky mateřské školy, © Step by Step ČR, o. s., 2012
Příspěvky v pedagogických časopisech:
 • KARGEROVÁ, J.,GARDOŠOVÁ, J. Rámcový vzdělávací program v mateřské škole. „Jde to, ale dře to.“ Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 5, roč. 9, leden 2002, s. 1-4. ISSN 1210-6313.
 • Příspěvky v měsíčníku pro mateřské školy Informatorium 3-6. Praha: Portál

Skrýt

Simona Weissová - psychologická oblast

Dosažené vzdělání: Vyšší odborná

 • 2001 Diplomovaná praktická psycholožka SGPH
 • 2001 Diplomovaná učitelka autogenního tréninku SAT
Obor:
 • Praktická psychologie, hypnóza a autogenní trénink
Současné pracoviště:
 • Soukromá psychologická praxe, Aarburg/Švýcarsko
Funkce:
 • Vedoucí praxe, poradkyně a psycholožka
Délka praxe:
 • 15 let
Absolvované vzdělávání:Vyšší odborné vzdělání:
 • 1997 Diplomovaná manažerka cestovního ruchu HF
Certifikované kurzy:
 • 1999 Hypnoterapie podle Milton H. Erickson, E.R.Schwank-Institut, Muttenz/ Švýcarsko
 • 1999 Program Three in one concepts – ONE BRAIN, Praha/Ceska Republika
 • 2000 Wealth Mastery, Anthony J. Robbins, Frankfurt/Německo
 • 2000 Life Mastery, Anthony J. Robbins, Hawaii/USA
 • 2001 Leadership Academy, Anthony J. Robbins, San Diego/USA
 • 2001 Mastery University, Anthony J. Robbins, South Beach/USA
 • 2001 Master of Leadership – Discovery Camp for children, Anthony Robbins Foundation, USA
 • 2003 psychoonkologické pracovní týdny, stupen 1-3, Dr. O. Carl Simonton, Bad Zwesten, Německo
 • 2004 profesionální trénink pro práci s výjimečnými pacienty s rakovinou, stupen 1, Dr. Bernie Siegel, EcaP, Cleveland/USA
 • 2005 Trenérka metody The Jouney, Practitioner programme - Brandon Bays, Anglie
 • 2008 Trenérka Tipping metody Radikálního odpuštění, Akademie fur Transformation, Hungen/Německo
 • 2009 EFT – Technika emoční svobody, stupen 1-3, Emotional Freedom Techniques, Schweizerisches Zentrum für EFT und Energiepsychologie v kooperaci s Association for Meridian Energy Therapies, Herzogenbuchsee/Švýcarsko
 • 2010 Doškolování v Tipping metodě Radikálního odpuštění, Akademie fur Transformation, Hungen/Německo
 • 2010 Odstranění příčin psychického stresu za pomoci autogenního tréninku, Schweizerische Gesellschaft für Autogenes Training, Cham/Švýcarsko
 • 2010 Profesionální práce s traumaty, Schweizerisches Zentrum für EFT und Energiepsychologie, Herzogenbuchsee/Švýcarsko
 • 2011 Emoční zvládání stresu, SNE Stiftung fur Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin, Bern/Švýcarsko
 • 2011 program TRAIN THE TRAINER, T.Harv Eker – Success Resources – Your training partners, London/Anglie
 • 2011 program SING YOUR HEART OUT, Deborah Torres P atel, Singapore
 • 2012 trénink vokálního cvičení tělo/dech/hlas, Voicepower GmbH, Zurich/Švycarsko
 • 2012 pracovní dílna Šťastně k úspěchu, Jack Canfield, Joel Roberts, Deborah Pattel, Nikolas Enkelmann, Dr. Lothar Seiwert, Mannheim/Německo
Odborná činnost:
 • 2000 – 2003 pomocná lektorská činnost u mezinárodních seminářů, Anthony J. Robbins, USA, Evropa
 • 2004 – 2009 pomocná lektorská činnost u mezinárodních seminářů, The Journey - Brandon Bays, Evropa včetně ČR a SR
 • 2010-2011 lektorská činnost u mezinarodních seminářů, Radical Forgiveness – Colin Tipping, Evropa včetně ČR
 • 2009-2013 lektorská činnost, mezinárodní kurzy a semináře emočního a sociálního rozvoje v oboru komunikace, lidských vztahů, emoční inteligence, zdraví, Evropa včetně ČR a SR

Skrýt